klookluustert – Podcast maakt den Woortschatt rieker (mit Wöörlist)

Mit ‚klookluustert‚ is en Podcast opstellt worrn, de sik mit Themen ut Wetenschop un Sellschop beschäftigen deit – un dat allens op Platt, even as Normal- un Vermiddelnsspraak. Wieldat dat en heel seltene Saak is un de Spraak noch nich so en lange Phaas vun en Spraakutbo as Hoochdüütsch achter sik hett, müssen natürlich ne’e Wöör opstellt warrn, de dat so in dat Plattdüütsche vörher noch nich geev. Man nich blots dat, vele Wöör müssen ok reaktiveert warrn. Denn faken passeert dat bi en Reeg Plattsnackerschen un Plattsnackers, dat se spuntaan un biweeglangs de hoochdüütschen Utdrück inboot, ofschoonst dat egens plattdüütsche Wöör dorför gifft. Man nich jümmers kennt jem all Lüüd, dorso is dat wichtig, dat een jem wedder vördaag haalt. Wi hebbt uns also as Maal sett, dat wi op de een Siet de ne’en Wöör, de dat vörher noch nich för en wiss Kunzept oder Tosamenhang geev, un ok de selteneren plattdüütschen Wöör, de wedder mehr bruukt warrn schullen, tohoopsammelt. Dat is för all de goot, de geern mehr över de Themen ut uns Podcast snacken wüllt, man nich de rechten Wöör kennt, oder ok de, de Inspiratschoon söökt, sülvst ne’e Wöör ruttofinnen.

In de düsse List finnt sik also en Utwahl vun de Wöör, de in’n Vörweg to de Opnahmen vun uns eerste Staffel opstellt worrn sünd. De Afkörtels sünd: f=feminin, m=maskulin, n=neutrum.

Abfallverfolgung de Affallverfolgen (f)
Abholzung dat Kahlslaan (n)
Ackerfläche dat Ackerflach (n)
Alge de Alg (f)
Ansiedlung de Ansetteln (f)
Artensterben dat Oordenstarven (n)
Aufräummission de Oprüümmischoon (f)
Aufsstoß de Utstoot (m)
Aufzeichnung de Opteken (f)
Auster de Ööster (f)
Ausweichmanöver dat Utböögmanöver (n), dat Utwiekmanöver (n)
Bewirtschaftung de Beweertschoppen (f), de Beackern (f)
biodegradierbar biodegradeerbor, afbobor
Birke de Bark (f)
Blühstreifen de Blöhstremel (m)
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Bunnsministerium för Weertschop un Energie
Bundesnetzagentur Bunnsnettagentur
Bundesumweltministerium Bunnsümweltministerium
Datenschutz de Datenschuul (f)
Durchmesser de Dörmeter, de Dörchmeter (m)
Dürre de Dröög (f)
Eiszeit de Iestiet (f)
Energiebedarf de Energienafraag (f), de Energieberief (m)
Entdecker de Opdecker (m)
Entdeckung de Opdecken (f)
Entschädigung de Affinnen (f), de Utliek (m); wat wedder goot maken
Entsorgung de Verklappen (f)
Entstehung de Opkumst (f)
Entwicklung (allg.) dat Vörangahn (n), de Verloop (m), de Rutkumst (f)
Entwicklung (Tier) de Dieg (f)
Erdzeitalter dat Eertietöller (n)
Erholung de Verhalen (n)
Erkennung de Rutkennen (f), de Wedderkennen (f)
erkranken süük warrn
Erkrankung dat Süükwarrn (n)
Erkundung de Utforschen (f)
Ernährung de Nähren, Nohren, Föden (f)
erneuerbar verne’erbor
ernten oornen
erwirtschaften infohren, ruthalen
erzeugen produzeren
Euter dat Jidder (n)
Flächenversiegelung de Flachversegeln (f)
Fliehkraft de Flüchtkraft (f)
Flughöhe de Flooghöög(de) (f)
Flüssiggas dat fleten Gas (n)
Folge, Nachwirkung de Naklapp (m)
Gebäude dat Gebüüd (n)
Gefährdung dat Ingefohrbringen (n)
gemeinnützig meennüttig
Gemüsehändler de Gröönhöker (m)
Gesellschaft de Sellschop (f)
Gewinn de Winst (f)
Gleichgewicht dat Liekwicht (n)
Gravitation de Antreckkraft (f), de Gravitatschoon (f)
Größe de Grött(e) (f)
High Orbit de hoge Orbit (f)
Hitze de Hitt (f)
Hofstelle de Hoffsteed (f)
impfen impen
Impfung de Impen (f)
Insel dat Eiland (n)
jüdisch jüüdsch, jöödsch
Kälte de Küll (f)
Kernenergie de Karnenergie (f)
Kernkraftwert dat Karnkraftwark (n)
Kettenreaktion de Kedenreakschoon (f)
Kirsche de Kassbeer (f)
Kläranlage de Klooranlaag (f)
kleinbäuerlich lüttbuerlich
Klimaerwärmung de Klimaopwarmen (f)
Kohle, Schwarz-, Braun- de Kahl/Köhl (f), Swatt-, Bruun-
Kohlenstoff de Kahlenstoff, Köhlenstoff (m)
Kollision de Kullischoon (f), de Tohoopprall, Tosamenprall (m)
Kollisionsvermeidung de Kullischoonsvermieden (f)
Korallenbleiche de Kurallenbleek (f)
Körper dat Lief (n)
Krebs de Kreeft (m)
Kreislauf de Krinkloop, Ümloop, Rundloop (m)
künstliche Intelligenz de Kunstklookde (f), de künstliche Intelligenz (f)
Kürbis de Körbs (m), de Flaschappel (m)
Küstenbewirtschaftung de Waterkantbeweertschoppen (f)
Landwirtschaft de Landweertschop (f)
Lebenserwartung de Levensverwachten (f)
Low Orbit de siede Orbit (m)
Marcellusflut, Burchadiflut de grote Mandränke (f)
Maßnahme de Maatregel (f)
Meer de See (f)
Meeresoberfläche de Seeböversiet, Seebavensiet (f)
Meeressäuger de Seesöger (m)
Meeresspiegelschwankung de Seespegelswanken (f)
Meeresverschmutzung de Seeversmudden (f)
Mitgliedsstaat de Liddmaatstaat, Maatstaat (m)
Molkerei de Meieree (f)
Müllbeseitigung Müll bisiet bringen, Müll wegschaffen
nachhaltig duersam, naholern
Nachhaltigkeit de Duersamkeit (f)
Nahwärmenetz dat Neegwarmsnett (n)
Neigung de Schreeg (f), de Nügen (f), de Winkel (m)
Netzausbau de Nettutbo (m)
Nische de Niesch (f)
Nutztier dat Bruukdeert (n)
Obst dat Aavt (n)
Off-Shore-Anlage de Vörwaterkantsanlaag, Off-Shore-Anlaag (f)
Pfaffenhütchen de Papenhood (m), de Krüüzbeer (f), de Lepelboom (m)
Pipeline de Rohrlien, Pieplien (m)
positive Rückkoppelung de positive Trüchkuppeln (f)
Quelle de Born (m)
Raketenstufe de Raketenstoop (f)
Raumfahrt de Ruumfohrt (f)
Recycling de Wedderbruuk (m), dat Recycling (n)
Reneklode de Reneklood (f), de Eddel-Pluum (f)
Rodung de Raad (f)
Rohstoff de Roogstoff (m)
Säbelzahntiger de Saveltähntiger (m)
Sauerstoff de Suerstoff (m)
Säugetier dat Söögdeert (n)
Schrottbekämpfung gegen Schrott angahn
Schrottfestigkeit de Schrottstevigkeit (f)
Schutz de Schuul (f)
Schutzgebiet dat Schuulrebeet (n)
Schwerkraft de Swoorkraft (f)
sesshaft sittfast
Sonde de Sonn (f)
spritzen sprütten
Stadtwark dat Stadtwark (n)
Störmung de Drift (f), de Stroom (f)
Stromerzeugung de Stroomprodukschoon (f)
Teilchen dat Deelken (n)
Tier dat Deert (n), dat Tier (in S-H)
Tierhaltung de Deertenholen (f)
Tierschutz de Deertschuul (f)
Treibhaus dat Drievhuus (n)
Überwachung de Oppass (f)
Umlaufbahn de Ümloopbahn (f)
Unterstützung de Stütt (f), de Stöön (f)
Urheberrechtsverletzung de Oorheverrechtsversehren (f)
Verbrauchergemeinschaft de Verbrukermeenschop (f)
Versauerung de Versuren (f)
Verschmutzung de Versmudden (f)
Vielfalt de Veelfoolt (f)
Walbrände de Wooldbränn (Pl)
Wärme de Warms (f)
Wärmepumpe de Warmspump (f)
Wärmeversorgung de Warmsversorgen (f)
Wattenmeer de Waddensee (f)
Weidehaltung de Weidholen (f)
Welle de Bülg (f)
Weltraumfriedhof de Weltruumkarkhoff (m)
Weltraumschott, Space Debris de Weltruumgruus (m)
Wettbewerb de Wettstriet (m)
Wiedereintritt de Wedderintritt (m), de Torüchkumst (f)
wiederverwendbar wedderbruukbor
Wilderei de Wilddeveree (f), de Kruupschütteree (f)
Wirbeltier dat Warveldeert (n)
Wissenschaft de Wetenschop (f)
Zerstörung dat Tweimaken (n), dat Tonichtmaken (n)
zielgerichtet teelstüert, teelricht; maalstüert, maalricht
Zirkulation de Zirkulatschoon (f), de Rundloop (m)
Zucht de Tucht (f)